пр-т Романа Шухевича 11А
050 444 20 71

Інноваційність навчання

Опановуючи нові інновації ми поєднали нові надбання з цікавими уже існуючими, успішними технологіями та розробили свій особистий стиль.
Наша команда складається з профільних, кваліфікованих педагогів. Завдяки цьому ми маємо можливість оцінити нові ідеї з точки зору фізіології, психології, педагогіки. Доцільно застосувати корисне, розробити сучасну дидактику та оцінити ефективність. Якщо ми впроваджуємо нове, то тільки на користь і зі знанням справи.  
Про технології:

Мнемотехніка-це дуже цікава для дітей  технологія
ефективного запам’ятовування  нової, складної для сприйняття інформації.

Мнемотехніка для дошкільнят- навчання малят базовим технологіям мнемотехніки (перетворенню складної для засвоєння інформації; формуванню асоціативних зв’язків; засвоєнню текстової і цифрової інформації: скоромовок, віршів, текстів) на рівні практичного застосування; збагачення словникового запасу, зв’язного мовлення, зняття психологічної напруги під час навчання.
Без сумніву, ця техніка відкриває безмежний простір для використання на розвиваючих заняттях.
Для підвищення продуктивності освітнього процесу в ЦРД «Кроха» за допомогою методів і прийомів сучасної мнемотехніки було запрошено доктора педагогічних наук РАІ, президента асоціації розвитку творчої особистості «Варто», керівника Центру освітніх технологій «Школа ейдотехніки», голову оргкомітету Міжнародного психолого-педагогічного фестивалю «ПЕРСПЕКТИВА», автора комплексу програм, навчально-методичних та розвивальних посібників із відповідним грифом Міністерства освіти і науки України з предмету «Мнемотехніка» Геннадія Чепурного для проведення тренінгу з «Освітньої мнемотехніки» педагогічному складу ЦРД «Кроха». Після семінару слухачі отримали сертифікат інструктора з мнемотехніки.
Завдяки мнемотехніці малята швидше засвоюють матеріал, їм цікаво, весело.

Теорія розвитку винахідницьких завдань ТРВЗ
(за Г. Альтшуллером)

Основною ідеєю ТРВЗ є творчість в усьому – у постановці
запитань, прийомах їх розв'язання, подачі матеріалу. Кожен день роботи з дітьми за цією методикою – це пошук, знахідки.
Підгалузь ТРВЗ - розвиток творчої уяви (РТУ)
яка вже трансформувалась у самостійну науку, що допомагає дітям і дорослим розмірковувати, шукати, самостійно розв'язувати свої проблеми. Предмети і явища стають багато функціональними, що відразу вирішує безліч проблем у грі, побуті, спілкуванні.
Головне у розвивальному навчанні – дати змогу висловитись, не перебивати, навіть якщо відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина працює в атмосфері свободи мислення і творчості.
Висновок: ТРВЗ створює принцип, який допоможе знайти вихід з будь-якої ситуації, а реалізація творчих здібностей ґрунтується на використанні  різних методів творчого мислення.

Кольорові палички Кюізнера

Палички Кюізенера дозволяють дитині не тільки розвивати абстрактне мислення, а й виокремлювати логічні зв’язки та поняття. Що стосується конкретних практичних цілей, то серед них найбільш значущими є:
⦁    формування понять конкретизації лічби і обчислень у вигляді числа;
⦁    розуміння системи "більше-менше";
⦁    відпрацювання навику розподілу і вимірювання, додавання і віднімання;
⦁    засвоєння понять "більше-менше", "право-ліво", "між", "довше", "вище", "рівний", "середина" і т.д .;
⦁    розвиток креативності, умінь моделювати і конструювати;
⦁    формування активності пізнавального характеру і наочно-дієвого способу мислення, а також всіх видів уваги і детального сприйняття навколишнього;
⦁    поліпшення дрібної моторики.

Ігри з логічними блоками Дьєнеша. 
 Ігри з блоками Дьєнеша доступно, на наочній основі знайомлять дітей з формою, кольором і розміром об'єктів, з математичними уявленнями і початковими знаннями з інформатики.
Граючи з блоками Дьєнеша, дитина виконує різноманітні предметні дії (групує за ознакою, викладає ряди по заданому алгоритму).

Діагностична методика Т.О. Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”.

Автор – Піроженко Т.О
Дає змогу охарактеризувати форми взаємин між дитиною і дорослим, допомагає визначати комунікативну спрямованість і готовність дитини до комунікації. 

Методика навчання дітей раннього віку Глена Домана.
Автор – Глен Доман (лікар-нейрохірург)
Він стверджував, що мозок розвивається, коли працює.
Розроблені ним картки прискорюють розвиток дитини, але використання їх можливе тільки чергуючи з активним фізичним навантаженням!

Інноваційні види фізкультурних занять:

  • традиційне фізкультурне заняття (комплексне);
  • домінантне заняття (загальнорозвивальні вправи, рухливі ігри, смуга перешкод або ж переважає один з видів основних рухів);
  • сюжетні заняття (за зрозумілими та цікавими для малят сюжетами з казок, оповідань);
  • заняття з використанням елементів ха-тха-йоги (див. «ПП» №6/2008, «Дошк. вих» №5/2004,№3/2007, «БВДС»№12/2002);
  • заняття з використанням елементів коригувальних вправ (для профілактики плоскостопості та постави) (див. «БВДС» №12/2002, №5-6/2004, «Дошк. вих.»№10/2002,№9/2003, №7/2005, №9/2005, №10/2005, №11/2005 );
  • заняття на розвиток гнучкості, пластики, (див. «ПП» №2-3/2008, «Дошк. вих.» №6/2006, «БВДС» №12/2006);
  • заняття-гра (на основі рухливих ігор);                  
  • заняття, побудоване на музично-ритмічних рухах (різноманітні види ходьби та бігу під музичний супровід, з виконанням танцювальних рухів; загальнорозвивальні вправи проводяться у вигляді ритмічної гімнастики; замість рухливої гри - музична гра, таночок);
  •  діагностичне (контрольне) заняття (1раз в квартал та в кінці навчального року);
  • Змагання та спортивні свята.